articles

20 Jun 2020 בעקבות שלמה אלבז
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

שלמה אלבז היה המרקשי הכי חם והירושלמי הכי מתוק שידעה ישראל, והיות שאנשים מהזן שלו הולכים ונכחדים אפשר לומר שמשלמה המלך לשלמה המרקשי לא קם כשלמה. הוא חיבר קטעים מהיפים ביותר שקראתי על מרקש. נוטה להתלהט, להתלהב, להרבות בחשקים. מפצח את התשוקות הגלומות בצבעיה, מעורר את...

Read More
20 May 2020 בעקבות עמנואל לוינס
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

בשנות השישים קזבלנקה הייתה עיר יפה וחושנית. ברברים התערבבו עם ערבים, אנשי סהרה עם אנשי האטלס, יהודים עם מוסלמים. שדרות השתרעו מהאוקיינוס לגבעות שצפו על העיר. בנינים היתמרו לארבע וחמש קומות ואוטובוסים חשמליים רישתו את הרובעים החדשים, מקצה עיר לקצהָּ. מאחורי דלתות...

Read More