news from savony

9 Dec 2018 חדשות סבוניה: חולים כרוניים
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

סבוניה מוכרת במבצעיה התכופים, לפני סיום מבצע אחד מתחיל מבצע חדש. מבצעי מחירים, בחירות, התנחלויות, תרומות... מבצעים צבאיים. אבל מבצע אחד לעולם לא פוסק או מאט: מבצע הפיכת האזרחים לתוכים. מפעיליו אינם שועים לתחינות ארגוני קשישים לחמלה על המתקשים בטכנולוגיה, ולא לאזהרות...

Read More
25 Nov 2018 חדשות סבוניה: עולמו של ק
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

לא הבנתי למה היה עליי להתייצב במשרד הפנים כדי להוציא את אותה אסמכתא שדורשים ממני. הרי עשיתי הכול לפי הספר. אני רשום כדת ודין במשרד הפנים והם יודעים עליי הכול, ממספר תעודת הזהות עד מספר חשבון הבנק. הם גם יודעים שאני בחיים כי – עד כמה שהבנתי – לא מספיקים להנפיק תעודת...

Read More
19 Nov 2018 חדשות סבוניה: מבצע סבוני
Posted in EMID Blog by Ami Bouganim

איני יודע למה ראש ממשלת ישראל הוזמן לטכס המרכזי באירועים לציון שנת המאה לסיום מלחמת העולם הראשונה. אומנם יהודים נלחמו ונהרגו בכל החזיתות, בתור צרפתים, גרמנים, סרבים, צ'כים, רוסים, בלגים... אבל לא כיהודים. הם אפילו נלחמו זה בזה. מלחמת העולם הראשונה תירשם בתולדות...

Read More

Pages