news from savony

14 Oct 2021 חדשות סבוניה: זמוריה החדשה
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

איני יודע עד כמה אתם ערים למה שקורה בימים אלה בצרפת. זה מרתק, מבהיל, מדכא. פרק עגום – עוד אחד – בתולדות ארץ הטירות והיקבים, השירה הגדולה והקולנוע הרגיש. הרעש התקשורתי-פוליטי מסביב לדמות גרוטסקית משטה את דעת הקהל עד כי אתה שואל את עצמך איך מדינה שמחשיבה את עצמה...

Read More

אנא מכם צאו להתחסן. אתם רק תטיבו עם עצמכם. עם הוריכם. עם ילדיכם. עם שכניכם. עם העולם כולו. בבקשה, תעשו לי טובה אישית, אזכור לכם אותה. אני מבטיח לכם. איני יכול יותר. אני קם בבוקר עם קריאותיו המתכתיות, אני הולך לישון עם קריאותיו הנואשות. הייתי כה רוצה לשמוע משהו אחר...

Read More
14 Aug 2021 חדשות סבוניה: שובה של מפא"י
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

אין לי דבר נגד יצחק הרצוג. קשה לשנוא אותו, קשה לאהוב אותו. הוא הגיע לנשיאות הודות לתכונה העיקרית שלו והיא שהוא נטול תכונות. אל תקלו ראש בתכונה העילאית הזאת. היא נחלתם של כל מי שיודעים לחיות ולפעול בסבוניה, כאילו נולד וגדל ב-ק.ק.ניה. הוא ידע לנתב את חייו בלי להתלכלך...

Read More

Pages