news from savony

25 Jul 2020 חדשות סבוניה: אחוזי שד
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

שנים רבות חשבתי שסבוניה מצויה בצבת תיאולוגית-פוליטית רגיש שעשויה להביא לפריחתה או עלולה לגרום לקריסתה. הכול נראה לי תלוי בהתפכחות ובהתעשתות מתנחליה מהרסייה. בימים אלה נראה לי שטעיתי טעות מרה ושהיא לכודה בצבת דמונולוגית-פוליטית. היא לא מעצמה כפי שהיא חושבת את עצמה –...

Read More
16 Jul 2020 חדשות סבוניה: בלב הקורונה
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

ליבי ליבי עם שליחי המוסדות הלאומיים שבזמנים רגילים עושים ימים כלילות במטוסים ובבתי מלון להידוק הקשרים בין ישראל לתפוצות. הרחק מבתיהם וממשפחותיהם, מתרוצצים ללא הפסקה, בין שיעור לשיעור, בין פגישה לפגישה, בין טכס לטכס. בבוליביה ובארגנטינה, באוסטרליה ובהודו, ואפילו...

Read More
8 Jul 2020 חדשות סבוניה: צחוק לגויים
Posted in EMID Blog by Ami Bouganim

תמיד ידעתי שהזחיחות שלו תכה בנו קשות. לא ידעתי מתי, לא ידעתי איך. לא חששתי ממלחמה – הוא לא שש אלי קרב; לא חששתי מהסתבכות בינלאומית – השתתפות בצער הגנה עלינו. חששתי – ואני עדיין חושש – מהשיסוי הבלתי פוסק שלו. חמומי מוח, מוסתים על ידיו ועל-ידי אנשיו, יכולים להתפרץ נגד...

Read More

Pages