news from savony

27 Feb 2021 חדשות סבוניה: ספסר חיסונים
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

הוא לא מפסיק להפתיע. כל שבוע וההכרזה המחליאה שלו, כל שבוע והפעלול האלקטורלי שלו. הוא חצה סף חדש בהשחתת המידות השיטתית שלו. את ערעור אושיות הדמוקרטיה אפשר עוד להבין. היות שהוא נוכל – והוא יודע זאת – הוא לא רוצה לגמור את חייו בבית כלא ויעשה את הכול כדי לשרוף את בית...

Read More
20 Feb 2021 חדשות סבוניה: חיזור גורלי
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

איזה בזבוז! במקום להימנות עם גדולי שחקני ישראל לדורותיו, הוא יגמור בפח האשפה והבושה שלו. במקום להימנות עם הגלריה המכובדת של ז'ראר פיליפ, אורסון וולס, ריצ'רד ברטון לפחות, הוא ימצא את עצמו עם מובוטו, צ'אושסקו וחברו-חניכו טראמפ. הוא כה שיקר בחייו, לעצמו, למראה שלו,...

Read More
13 Feb 2021 חדשות סבוניה: אני לא מתקשר
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

אם איני מתקשר זה בגלל שאיני יכול להתערב בבחירות של מדינה זרה. אצלי זה עקרוני ואני מצפה את זה מכל ידידותינו בעולם. לא התערבות קיברנטית ולא התערבות במוסדות הממשל שלנו. אבל לרתיעתי להתקשר יש סיבות נוספות. כל יום אני מתעורר ולמרות שהמספר שלו מופיע ברשימת הטלפונים, אני...

Read More

Pages