politics

לזכותה של מירי רגב ייאמר שהיא יודעת להופיע ואתה נתפס לאשליה או לתקווה שהכול אצלה בגדר של הופעה. אפילו עמדותיה, הכרזותיה, התנהלותה, ושמאחוריהן מסתתרת נשמה רגישה קלויה מנימים שלוחים, ערבים וספרדיים לא פחות מיהודים. היא מפליאה להיעלם בשבתות והייתי...

Read More
31 Jul 2016 ועדה לשווא
Posted in EMID Blog by Ami Bouganim

אני מודה שלא ששתי להתערב בשיח הציבורי שפרח בעקבות דו"ח ביטון. לא חשבתי שהוועדה רצויה ולא תליתי תקוות בעבודתה. המלאכה כבר נעשתה על-ידי נסים יושע שעמד בראש המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד והמזרח בחינוך ובתרבות שאותו הוא ניהל מעל ל-10 שנים. הוא עשה...

Read More
11 Oct 2015 אסופה של לבטים
Posted in EMID Blog by זאב ברנבי

ישראל היא אסופה של נופים, של אתרים ושל סיפורים. בכל פינה, שריד מן העבר; בכל פינה, סימן לעתיד. דמויות לובשות ופושטות צורה ותפקיד חדשים לבקרים. אחדות עולות ואחדות יורדות. כל יום נולד משיח חדש, כל יום נפטר משורר מן העולם. מזרח מפרה מערב ומערב מפרה...

Read More

Pages