February 2016

14 Feb 2016 פרישת חמורים
Posted in EMID Blog by זאב ברנבי

היה הייתה צעירה אנגלייה שהתאהבה בחמורי ארץ הקודש. כאשר גילתה את תרומתם לרווחת האדם, היא שקלה להגיש את מועמדות החמור לפרס נובל לכלכלה או לבקש מארגון אונסקו להכיר בו כקנין רוחני עולמי או כנכס חומרי עולמי. חמור מצוי יכול לעבוד עשרים וארבע שעות ביממה. ללא שכר וללא דרישות. הוא עולה מדרגות עמוס לעייפה ויורד אותן לאטו. בקצב מדוד וזהיר של חמור. הוא מסתפק בעשב ובלחם יבש. הוא לא דורש תנאים סוציאליים או פנסיה. הוא לא חולה ולא נוטל חופשה. הוא לא בועט אלא אם מתעללים בו או מבקשים ממנו לבעוט. הצרה איתו היא שקורה לו להזדקן ולצאת מכלל שימוש. במקרה זה, בעליו ממיתים אותו מיתת חסד, מאכסנים אותו בפרק שעשועים לסיבובים עבור ילדים, שוחטים אותו ונותנים את בשרו לחיות טרף הכלואות בכלובים מגודרים או צובעים עליו את דגל ישראל ושולחים אותו ליפול כחמור תחת אש משמר הגבול הישראלי. מספרים שקורה לחמור גם לקפוץ למותו מהקומה העשירית ולשים קץ לחייו. יאמר לזכותו שהוא יותר אמיץ ממני. הוא לא מתרגש ומתרגז מכל מה שקורה סביב. הוא לא נוקט עמדה לא נגד ולא בעד שפיותו של פוליטיקאי זה או אחר. הוא לא בעד שתי מדינות זו לצד זו או בעד מדינה אחת מהים לירדן. כמו אלוהים, הוא לא מתערב בסכסוכים המצחיקים בין המשיחיים ההזויים והבלדיים הצעקניים. הוא אדיש ואדישותו יותר אצילית מנרגנותי. הצעירה האנגליה כה התאהבה בחמורים – וכל מי שאינו אוהב חמורים נטול לעניות דעתי כל רגש בסיסי לחיות ארבע או דו-רגליות – שהחליטה לפתוח בית מחסה לחמורים זקנים שיצאו מכלל שימוש. היא איתרה שטח במושב בסביבות נתניה, העסיקה פועלים ערבים היודעים שפת חמורים והחלה לגייס כסף כדי להבטיח להם פנסיה מכובדת. בית המחסה קיבל חמורים זקנים, חמורים עיוורים, חמורים פצועים מאש פלסטינית או ישראלית או סתם חמורים שהוטרדו על-ידי כלבים שוטים. הצעירה הבריטית אפילו הקימה עמותה באנגליה שכל מטרתה לגייס כספים עבור חמורי ארץ הקודש. הכול התנהל בהתאם למאוויים הכמוסים ביותר של התורמים שראו מחובתם הדתית לדאוג לחמורו של משיח עד שהצעירה הכירה יהודי יודע שפת גנבים שגזל חלק מהתרומות המגיעות לחמורים. העמותה תבעה את הזוג וזה הורחק מבית המחסה. בראותם שחמורים הם נכס פילנטרופי, הם פתחו בית מחסה נוסף, הקימו עמותה משלהם והחלו לגייס תרומות עבור חוסיהם. יותר מאשר התורמים היו חמורים, הם השתעשעו לעת זקנה בפילנטרופיה לטובת חמורים. אחד מהם אפילו הודיע שהוא מוריש להם 80% מנכסיו. הסיפור הוא לא מטפורה על עסקי פילנטרופיה בארץ הקודש אלא כתב אשמה נגד ארגון אונסקו שמתעלם מקריאתנו להכיר בסבלו של החמור בשירות האנושות והזמנה לקוראים להעניק לו תואר כבוד כלשהו בתור חיה ים-תיכונית. __________ בעקבות כתבה של יגאל מוסקו בערוץ השני.

Read More