February 2017

21 Feb 2017 Agora
Posted in EMID Blog by Ami Bouganim

C'est désormais la grande parade du monde. Des ballets, des cortèges princiers, des carnavals, des festivals, des concerts, des défilés de mode… des courses de chevaux. Ca chante, ça danse, ça crache du feu et… du venin. Ca prie, ça se repent. Ca prêche, ça homélise. Ca se dispute, ça...

Read More
16 Feb 2017 CHIFFONNIER
Posted in EMID Blog by Ami Bouganim

Il ramassait les choses dans les décharges publiques et les poubelles, les nettoyait, les réparait et les revendait au marché aux puces. Quand on lui demandait quel était son métier, il répondait selon les circonstances chiffonnier, brocanteur, recycleur ou marchand d'Antiquités. Il ne se décidait pas à se déclarer et...

Read More
14 Feb 2017 נוער בסיכוי
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

מייסד ומנכ"ל אתח העמותות העוסקות בילדים בסיכון התעורר בוקר אחד וגילה נתון שניער אותו: 40% מהישראלים שוקלים לעזוב את הארץ. הוא לא בדק אם מדובר בצעירים שרוצים לראות עולם, בגימלאים שנאלצים בגלל גובה הפנסיה שלהם לבלות את שארית חייהם במדינות פחות יקרות, בחרדים שמעונינים לעבור גטו או בערבים שרוצים להגר למדינות בהן יוכלו ליטול חלק פעיל, ללא תסביכים או ייסורים, בחיי החברה והתרבות. הוא הסיק שמדובר "בפצצה מתקתקת עוד יותר חמורה מאירן, חזבאלה או חמס" ו... הקים עמותה כדי לשכנע את הצעירים בסיכון מהפריפריה החברתית והגאוגרפית... להתחזק. הוא מצמיד להם מנטורים (פעם קראו להם מדריכי רחוב, מדריכי נוער, אחים גדולים...) ומשכנע אותם להצטרף למכינות קדם צבאיות שנפתחות עבור אותה אוכלוסייה. הוא מרביץ בהם יהדות וציונות, נוטע בהם תקווה, מחזק את תדמיתם האישית ומאיץ בהם להתגייס ליחידות מובחרות לצד עמיתיהם מהמכינות היוקרתיות. הוא קובע בלהט אופייני למדי: "הם ישרתו את מדינתם ולא ירצו לעזוב אותה". מדובר כולה בהפרטת תוכנית פרח – שאבד עליה הכלח – במימון משרד החינוך וכספי פילנטרופיה. הוא מציג את מפעלו כסטרט-אופ חינוכי – לא פחות ולא יותר – ונותן מספרים שמצביעים על נכונות גבוהה יותר בקרב בוגרי התוכנית להישאר בארץ מאשר באוכלוסיה שלא הייתה... בתוכנית. הסקר נשמע לא פחות מפוקפק ממקוריות המיזם. אני מודה שאיני יודע יותר מה זה נוער בסיכון? מי מקטלג אותו ככזה ועל סמך אלו קריטריונים? קורה לי יותר מפעם אחת לשבת מול עילוי בתורה או בפילוסופיה עם תחושה שהוא יותר בסיכון מאשר אותו נוער בריא שנדחק עקב מצב הכלכלי של הוריו לחברה בה נושבת רוח רעה – היא רוח הסטרט-אופ נסיון (Start-Up Nation) המטריפה את כולם והעלולה להפוך אותנו לקרוק נסיון (Crook Nation). שני העולמות דורשים את אותם כישורים: יזמות, תכססנות, חוצפה, אלתור, תחמנות... "מוח יהודי". לא הייתי מטפח אותה כפי שעשו כל גדולי האומה בעשור האחרון. הייתי חוקר אותה, ומתריע מפני סכנותיה. היא לא עושה רק קומץ מעושרים אלא גם המוני מתוסכלים שהולכים לחפש את מזלם במחוזות אחרים או אפילו לעכל את כשלונם הרחק מהעין הישראלית הששה לשמוח לאיד. בשביל ההיי-טק, עקרנו מטעים, היסטנו חוקרים, השחתנו מידות וחינכנו... לאקזיט. מה הפלא שהמילה אקזית – בכל המובנים, בכל הצורות – הפכה לסיסמא הפלא כדי לצאת ממדינה פרוצה שאפילו גבולות היא לא יודעת להציב לעצמה? אני בטוח שכוונות העמותה טובות, אני רק תוהה על אמינות הנתונים, איבחון הבעיה והפיתרון המוצע כדי לפתור אותה. אבל בהנחה שהנתון נכון ובהנחה שמדובר בצעירים יהודים ממלכתיים (אחרת למה הוא היה נזעק?!), אני במקומו הייתי בו סימן מעודד. הנתון הכביכול מזעזע היה אומר לי שהצעירים לא פריירים ולא יתנו לכל מיני עסקנים להרעיל אותם. שהם מרגישים בדוחק במדינת גטו, במועקה במדינת פלסטר, בחרדה תעסוקתית במדינה של עבודה זרה. תלושים במדינה בת ערובה של מיעוט שאינו מייצג יותר מ-10% של האוכלוסיה, פריירים במדינה שמכבידה את השירות על אלה ופוטרת את אלה. הלוואי והנתון היה נכון, הייתי מנחם את עצמי בתקווה שמשהו מבעבע מתחת לכיפת ההשתקה שהפוליטיקאים כופים על מחזורים ומחזורים של צעירים מופלאים. עצה לי לעוסקים ב"נוער בסיכון", עזרו להם לפצח את הסיכויים הטמונים בהם, אל תחדירו להם את החרדות ואת הסכנות שלכם. איני מטיל כל דופי ביוזמה בעמותות הפועלות לרווחת האוכלוסייה המנושלת ביותר ואיני חושד בכוונות מקימיהן ומנהליהן. אני בטוח שמנהלי בתי ספר נאחזים בכל מי שמשיט להם עזרה ופותחים את שערי בתי הספר שלהם לכל יוזמה חינוכית משלימה. אבל הייתי מזמין את החברה האזרחית לבדוק את עצמה, להיות יותר בררנית במיזמים שהיא מעודדת או פוסלת, לפתח מדיניות יותר חכמה מול רשויות המדינה שלא תמיד יודעות מה לעשות עם המשאבים שלהם. אבל בשורה יותר רעה יש לי למנכ"ל אותה עמותה: העוזבים את הארץ לא נמנים עם מה שהוא מגדיר נוער בסיכון – שהייתי נמנע מלהטיל דופי בקנאותו למדינה... – אלא עם הנוער המשכיל והמשרת והפטריוטי המתרעם על עיוותי החברה התפרנית...

Read More