שמורת האירוסיםאלק סרור

About the Book

בפאתי מניה משתרעת שמורה מאובקת ששבה ופורחת לקראת כל אביב, מתכסה אירוסים, רקפות וכלניות. תושב אחת השכונות הגובלות בשמורה קבע לעצמו בעלות חולנית בה. בחייו המקצועיים הוא עומד בראש חברת ייעוץ אסטרטגי העובדת מול ארגונים בינלאומיים, ובחייו הפרטיים הוא שומר על השמורה מכל פגע. נאבק בחברות סלולר המציבות אנטנות שמבריחות את הציפורים, בטרקטורונים הדורסים מחילות שועלים ונמיות, בראש העירייה המאיים למכור אותה לקבלנים. הוא פונה לארגונים להגנת הסביבה, לסוכני אכיפת החוק, לראש העירייה. לבסוף, הוא נאלץ להיעזר בגורמים פליליים בעיר.
"שמורת האירוסים" הוא סיפורה של חלקת ארץ הולכת ונעלמת, מפי אדם שנגמל מעיסוקו כדי לכתוב את שירת חייו בדיו של תום, דמע והרבה צחוק.