חדשות סבוניה: השפן של ביבי

9 Jan 2021 חדשות סבוניה: השפן של ביבי
Posted by Author אמי בוגנים

אני מודיע קבל עם ועדה שעברתי למחנה ביבי. לא מאהבת האיש ולא משנאתו. בנט לא גמר להתבגר כי הוא לא התחיל להבין שכהונתו במשרד החינוך הייתה פשלה, המעבר שלו במשרד הביטחון בדיחה ואילו התקופה שהוא בילה בהייטק מהווה מחסום בעיני מיליוני המצביעים שלא זכו במפעל הפיס של האקזיטים. ספרו על המגיפה עוד ישמש לבימוי הצגה על דון קיחוטה של סבוניה בזמן קורונה. ובכלל הוא ועמיתתו כה שטוחים, חוזרים כה הרבה על אותן נוסחאות נבובות, מפגרים לפחות בשלושה קמפיינים, שספק אם הם יעברו את אחוז החסימה. לפיד כבה איכשהו, כאילו נפגע מהתקפתו הנבזית של גנץ נגדו ומבגידת שלח – לא היה קילר בפוליטיקה הישראלית כאיש הזה. נראה לי שלפיד כבר לא מאמין שיהיה ראש ממשלה בגלגול הנוכחי ויפרוש – כאביו לפניו – לעסקי זוהר, יחזור בתשובה ויקים מפלגה דתית חדשה. סער כה עמום שאיש לא יודע מי הוא ומה הוא. הצעד הראשון שלו – מינוי  ששה ביטון למקום השני ולממלאת מקום ראש ממשלה – מהווה תמרור אדום באשר לכשירותו לבחור באנשים המתאימים לתפקידים הנכונים. חולדאי בילה יותר מדי שנים עם ילדים וצעירים בגימנסיה כדי לשכנע – גם אם הוא יוכל לעשות רק טוב למדינה שהופכת משנה לשנה ליותר חשוכה ונוכלית. באשר לגנץ, כבר לפני שנכנס לפוליטיקה הצעתי, ביוזמתי, על גבי עמודים אלה למנותו למנכ"ל הגבעתרון. היות שאיני מצביע בעד מפלגות שמוציאות שם רע לשם הייתי שוקל להצביע לטיבי. כי הוא אדם חכם – אחד השנונים ביותר בזירה הפוליטית – לו בכדי להשלים את המהפכה הציונית ולהגשים את חלומו של הרצל שראה בפני עיניו ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי. אבל כאמור עברתי, נסחב על-ידי התבהלה שרק הוא יודע ליצור, למחנה ביבי.

ההצטרפות למחנה שלו לא הייתה קשה במיוחד – דקירה קלה בכתף השמאלית שלי. למרות שאני לא רגיל ללכת בתלם ולא נשמע להוראות. למרות שאני בועט בכל המוסכמות. החברתיות, הפוליטיות, האקדמאיות. למרות שאיני מקבל דבר כמובן מאליו. לא מלאכים ולא שדים. לא אלוהים ולא שטנים. למרות שכל חיי צפצפתי על הוראות והמלצות הרופאים שאותם אני מחשיב ל-70% שרלטנים, 15% טכנאים, 15% מקלידים ו... 0 עד 100% חמלה. רובם אם לא כולם. למרות כל זה, קרה שגם אני התייצבתי בשטח ההפקר של החיסונים. בפתח השתרך טור ובתור אזרח טוב – למרות שאני שונא להיות אזרח טוב – עמדתי בשקט. הוא לא היה ארוך אבל כל הזמן אנשים עקפו אותו ונכנסו למתחם עמדות החיסונים. אז קרה לי נס ישראלי – כלומר קומבינה מארץ הקומבינות הנשלטת על-ידי ראש הקומבינטורים בעולם – ובחור צעיר ריחם עליי ובעיקר על עצמו ואמר לי:

"בוא איתי."

הלכתי בעקבותיו למרות שאני שונא ללכת בעקבות אנשים אחרים. הוא התייצב בפני השומר ואמר:

"הוא בן 80, תן לנו להיכנס."

"מה אתה בשבילו?"

"האחיין שלו."

ואני חשבתי בתומי שאני רק בן 70 ונראה בן 60. ואני חשבתי שאם יש סגולה כלשהי במסכה הארורה הזאת היא בהסתרת זקנתי. ואני חשבתי שאני מכיר את כל האחיינים שלי. אז הוא נכנס אתי לאחות והתחסן איתי. ייאמר לזכותו שהוא הציע ללוות אותי חזרה הביתה. הוא לא ידע שאני הולך גם כאשר אני מתקשה ללכת.

בהמתנה מול חדר האחות, הוא ניסה להצטדק. אומרים שבשבוע הבא לא יחסנו אנשים חדשים. אומרים שלא יהיו מספיק חיסונים לצעירים. אומרים..

"אל תדאג, בחור צעיר, סמוך על ביבי."

הוא לא הבין מה לביבי ולהתגנבות צעירים במקום קשישים:

"הוא לא עסוק בכלכלה ולא בביטחון, לא בשרה ולא במשפט, הוא כל כולו שקוע בחיסונים. הבאתם היא כל הקמפיין שלו. אם הוא יצליח ישיג את חסינותו. אם החיסון יתברר כקטלני תמות נפשו עם המחוסנים הפלישתים."